கொரோனா உயிரிழப்பு: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

1103

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் நேற்று வியாழக்கிழமை (04-06-2020) கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-
இத்தாலி
இன்றைய உயிரிழப்பு: 88இன்றைய தொற்று: 177மொத்த இறப்பு: 33,689மொத்த தொற்று: 234,013
சுவீடன்
இன்றைய உயிரிழப்பு: 20இன்றைய தொற்று: 1,080 மொத்த இறப்பு: 4,562மொத்த தொற்று: 41,883
டென்மார்க்
இன்றைய உயிரிழப்பு: 2இன்றைய தொற்று: 40மொத்த இறப்பு: 582மொத்த தொற்று: 11,811
நோர்வே
இன்றைய உயிரிழப்பு: 1இன்றைய தொற்று: 27 மொத்த இறப்பு: 238மொத்த தொற்று: 8,504
பின்லாந்து
இன்றைய உயிரிழப்பு: 1இன்றைய தொற்று: 00மொத்த இறப்பு: 321மொத்த தொற்று: 6,911
இலங்கை
இன்றைய உயிரிழப்பு: 00இன்றைய தொற்று: 62 மொத்த இறப்பு: 11மொத்த தொற்று: 1,797
இந்தியா
இன்றைய உயிரிழப்பு: 275 இன்றைய தொற்று: 9,889மொத்த இறப்பு: 6,363மொத்த தொற்று: 226,713