அரசியல் குற்றச்சாட்டிலிருந்து முன்னாள் அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

102

அமெரிக்க நாடாளுமன்றக் கட்டடத்தில் சென்ற மாதம் 6 ஆம் திகதி நடத்தப்பட்ட தாக்குதலைத் தூண்டிவிட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டிலிருந்து முன்னாள் அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நாடாளுமன்றக் கட்டடத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தத் தூண்டிவிட்டதாகத் டிரம்ப் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு செனட் சபையில், குடியரசுக் கட்சி உறுப்பினர்கள் 7 பேர் உட்பட 57 பேர் டிரம்ப்பைத் தண்டிக்க வேண்டும் என்றும் டிரம்ப்புக்கு ஆதரவாக 43 பேர் வாக்களித்தனர்.

டிரம்ப் மீதான குற்றச்சாட்டை உறுதி செய்ய மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை இல்லாமையால் குற்றச்சாட்டிலிருந்து முன்னாள் அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அரசியல் குற்ற விசாரணை என்பது நாட்டின் வரலாற்றில, உள்நோக்கத்துடன் நடத்தப்பட்ட வேட்டையின் மற்றொரு கட்டம் என டிரம்ப் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளதுடன் அமெரிக்காவை மீண்டும் முதன்மையாக்குவதற்குத் தேவையான அம்சங்களை எதிர்பார்த்திருக்குமாறு ஆதரவாளர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.